تبلیغات
ppom - مطالب مدیریت پروژه
سه شنبه 24 آبان 1390

مدیریت ،برنامه ریزی وکنترل پروژه

   نوشته شده توسط: حسین یوسفی    نوع مطلب :مدیریت پروژه ،


با سلام
مطالب این وبلاگ به یک سایت جدید منتقل شده است.

لطفا برای دانلود پاورپوینت های
عمران ومعماری
 به آدرس  جدید ما مراجعه نمائید:

www.ppt90.ir


برای دیدن نمونه اسلایدهای داخل پاورپوینت اینجاراکلیک کنید

برچسب ها: مدیریت پروژه ، مدیریت پروژه وکارگاه ، مدیریت پروژه درکارگاه ، کارگاه مدیریت پروژه ، اصول مدیریت پروژه ، ویژگی مدیریت پروژه ، محاسن مدیریت پروژه ،

سه شنبه 24 آبان 1390

پروژه استحصال زمین ازدریا وتراکم دینامیکی

   نوشته شده توسط: حسین یوسفی    نوع مطلب :مدیریت پروژه ،


با سلام
مطالب این وبلاگ به یک سایت جدید منتقل شده است.

لطفا برای دانلود پاورپوینت های
عمران ومعماری
 به آدرس  جدید ما مراجعه نمائید:

www.ppt90.ir


برای دیدن نمونه اسلایدهای داخل پاورپوینت اینجاراکلیک کنید

برچسب ها: مدیریت پروژه ، مدیریت پروژه واصول ، اصول مدیریت پروژه ، ویژگی های مدیریت پروژه ، نمودارگانت ، نمودارگانت ومدیریت پروژه ، مدیریت پروژه ونمودارگانت ،

دوشنبه 23 آبان 1390

مدیریت پروژه مبتنی برسیستم مدیریت ارزش کسب شده

   نوشته شده توسط: حسین یوسفی    نوع مطلب :مدیریت پروژه ،


با سلام
مطالب این وبلاگ به یک سایت جدید منتقل شده است.

لطفا برای دانلود پاورپوینت های
عمران ومعماری
 به آدرس  جدید ما مراجعه نمائید:

www.ppt90.ir


برای دیدن نمونه اسلایدهای داخل پاورپوینت اینجاراکلیک کنید

برچسب ها: مدیریت پروژه ، مدیریت پروژه ونکات ، نکات مدیریت پروژه ، اصول مدیریت پروژه ، ویژگی های مدیریت پروژه ، تعریف مدیریت پروژه ، رویه های مدیریت پروژه ،

دوشنبه 23 آبان 1390

شما پروژه هایتان رامدیریت میکنید یاانها شمارا؟

   نوشته شده توسط: حسین یوسفی    نوع مطلب :مدیریت پروژه ،


با سلام
مطالب این وبلاگ به یک سایت جدید منتقل شده است.

لطفا برای دانلود پاورپوینت های
عمران ومعماری
 به آدرس  جدید ما مراجعه نمائید:

www.ppt90.ir


برای دیدن نمونه اسلایدهای داخل پاورپوینت اینجاراکلیک کنید

برچسب ها: مدیریت پروژه ، نکات مدیریت پروژه ، ویژگی های مدیریت پروژه ، اصول مدیریت پروژه ، مدیریت پروژه درگذرزمان ، نمودار ، نمودارگانت ومدیریت پروژه ،

شماره نام پاورپوینت
 تعداداسلاید
 D12مدیریت وتشکیلات کارگاهی –مبحث ایمنی درارتفاع  40

توضیحات:پروژه دانشجویی وشامل مطالب زیرمیباشد:

1-تعریف ایمنی عمومی2-شرایط کارگاه3-شرایط نرده یاحفاظ های کارگاهی4-تصویری ازعدم استفاده ازنرده حفاظتی5-شرایط پله 6-تصویری ازاستفاده ازنرده حفاظتی دراسانسور7-روشنایی ساختمان8-شرایط نردبان9-رنگ ساختمان10-سیستم EARTH11-ضوابط ایمنی عبورومروربه هنگام عملیات ساختمانی12-ایمنی ساختمان های صنعتی13-مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها           14-ایین نامه حفاظتی ساختمان ها15-اصول کلی کارکرددرارتفاع

برای اطلاع یافتن ازقیمت ،نحوه خرید ودریافت پاورپوینت واطلاعات بیشتر،

بااین شماره تماس حاصل نمایید:

      09153240363

حسین یوسفی

برای دیدن لیست کامل پاورپوینت های موجوددرسایت اینجاراکلیک کنید


برای دیدن نمونه اسلایدهای داخل پاورپوینت اینجاراکلیک کنید

برچسب ها: ایمنی ساختمان ، مدیریت کارگاهی ، مدیریت کارگاه های ساختمانی ، شرایط کارگاه ساختمانی ، ایین نامه حفاظتی ساختمان ،