تبلیغات
ppom - بتنهای ویژه
سه شنبه 24 آبان 1390

بتنهای ویژه

   نوشته شده توسط: حسین یوسفی    نوع مطلب :بتن ،


با سلام
مطالب این وبلاگ به یک سایت جدید منتقل شده است.

لطفا برای دانلود پاورپوینت های
عمران ومعماری
 به آدرس  جدید ما مراجعه نمائید:

www.ppt90.ir

قسمتی ازمتن داخل پاورپوینت:

بتن كم‌مایه (لاغر):

بتن لاغر به بتن‌های رده C10 و پایین‌تر اطلاق می‌شود، قبل از اجرای بتن مسلح و پس از رگلاژ سطح بستر خاكی، باید یك قشر بتن لاغر ریخته، پخش و رگلاژ شود. ضخامت این قشر مطابق نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی خصوصی می‌باشد. چنانچه این ضخامت در منابع فوق درج نشده باشد، باید آن را حداقل 7 سانتیمتر اختیار نمود. از بتن لاغر با اجازه كتبی دستگاه نظارت می‌توان برای پر كردن خاكبرداریهای اضافی یا حفره‌ها استفاده نمود. 

بتن پیش‌ساخته:

به منظور تأمین سرعت عمل بیشتر در اجرای كارهای دارای تشابه و تكرار عضوهای ساختمانی نظیر دالها، تیرچه‌ها، لوله‌ها، بلوكها و آجرها از بتن پیش‌ساخته استفاده می‌شود. جزئیات دانه‌بندی مصالح، میزان آب، سیمان، مواد افزودنی، نحوه قالب‌بندی، روش حمل و عمل آوردن و بالاخره نحوه ذخیره‌سازی و مصرف، باید با ذكر جزئیات و بر اساس مندرجات این نشریه، قبلاً به تأیید دستگاه نظارت برسد. در نحوه حمل قطعات باید نهایت دقت به عمل آید تا تنشها و تغییر شكلهای غیر مجاز و زودهنگام، موجب خرابی نشود. بدون تأیید قبلی دستگاه نظارت، حمل قطعات پیش‌ساخته مجاز نمی‌باشد. از بتن خشك و بدون اسلامپ[1] می‌توان برای تولید عضوهای پیش‌ساخته استفاده نمود. ساخت، اجرا و حمل این نوع بتن باید بر اساس مندرجات مشخصات فنی خصوصی صورت گیرد.

 


بتن با حباب هوا:

در قسمت 5-3 تحت عنوان ”خصوصیات مهم بتن“ مختصراً پیرامون بتن با حباب هوا بحث شده است. نظر به اهمیت موضوع، مختصری از مشخصات این نوع بتن ذكر می‌شود. پیمانكار موظف است با توجه به این نكات و نیز دستورات دستگاه نظارت نسبت به ساخت بتن با حباب هوا اقدام نماید.

به منظور بهبود شرایط ساخت و اجرا و مقاومت نهایی بتن، ساخت بتن با حباب هوا توصیه می‌شود. برای ایجاد حبابهای میكروسكپی در مخلوط بتن، از مواد حبابساز[1] با تأیید و نظر دستگاه نظارت استفاده خواهد شد. ایجاد هوا در بتن در شرایط مختلف دارای آثاری مطلوب به شرح زیر خواهد بود:

ـ كارایی ـ به علت عملكرد حبابهای هوا، این نوع بتن تحت شرایط مساوی در مقایسه با بتن معمولی از نظر روانی و قطر حداكثر دانه، نیاز به آب كمتری داشته و دارای كارایی بهتری می‌باشد.

ـ مقاومت در برابر یخبندان ـ استفاده از بتن با حباب هوا در شرایط آب و هوایی یخبندان بر اساس مندرجات قسمت 5-7-9-2 این نشریه توصیه می‌شود. ایجاد حباب هوا، باعث كارایی بیشتر بتن در شرایط یخبندان می‌شود. مقاومت چنین بتنی در قبال یخ زدنها و ذوب شدنهای متوالی بیش از بتن‌های معمولی خواهد بود.

ـ مقاومت در برابر مواد یخ‌زدا ـ مواد شیمیایی یخ‌زدا كه برای از بین بردن یخ و برف به كار می‌روند، باعث پوسته شدن سطح بتن و نهایتاً تخریب آن می‌شوند. وسعت این پوسیدگی به میزان و نوع نمكهای مصرفی بستگی خواهد داشت. ایجاد حباب هوا در بتن باعث جلوگیری از پوسته شدن و فرسایش سطح بتن می‌گردد. مصرف مواد یخ‌زدا باید با نهایت دقت صورت گیرد، از مصرف موادی نظیر نیترات آمونیوم یا سولفات آمونیوم كه دارای واكنش سریع شیمیایی با بتن می‌باشند، باید جداً خودداری شود.

ـ مقاومت در برابر سولفاتها ـ تولید حباب هوا، مقاومت بتن را به میزان قابل ملاحظه‌‌ای در برابر حمله سولفاتها بهبود می‌بخشد.

مقاومت فشاری و آب‌بندی ـ به علت بالا بودن كارایی بتن با حباب هوا در شرایط مساوی، می‌توان نسبت آب به سیمان را تقلیل داد كه این امر با توجه به مندرجات بند 5-3-4-2، نقش عمده‌ای در بالا بردن مقاومت فشاری بتن خواهد داشت، با بالا بردن مقاومت فشاری، مقاومت در برابر سایش و آب‌بندی نیز افزایش می‌یابد.

در ساخت بتن با حباب هوا باید به نكات زیر توجه شود:

ـ میران اسلامپ و زمان ارتعاش ـ میزان هوا با افزایش اسلامپ تا 150 میلیمتر فزونی می‌یابد و پس از این مقدار سیر نزولی خواهد داشت، در تمامی اسلامپها زمان ارتعاش بین 5 تا 15 ثانیه توصیه می‌شود و ارتعاش بیشتر از این میزان به هیچ وجه مجاز نیست.

ـ دمای بتن ـ دمای بتن بر روی میزان هوا اثر می‌گذارد. با ازدیاد دمای بتن میزان هوا كاهش می‌یابد. در هوای سرد به كار بردن آب گرم، باعث كاهش كارایی ماده افزودنی حبابساز می‌شود، لذا ماده افزودنی باید زمانی اضافه شود كه دمای مصالح بتن به تعادل رسیده باشد.

ـ عمل اختلاط ـ نحوه اختلاط در میزان هوای بتن، نقش بسیار مهمی خواهد داشت. میزان هوا به ثابت یا متحرك بودن مخلوط‌كن، مقدار بتن ساخته شده در هر ساخت و سرعت اختلاط بستگی خواهد داشت، انتخاب جزئیات اختلاط و روش كار باید با تأیید دستگاه نظارت صورت گیرد.

ـ ماده افزودنی ـ میزان ماده حبابساز و نحوه به كار گرفتن باید بر اساس توصیه‌های سازنده این مواد و به میزان تعیین شده در مشخصات باشد. به كار بردن مواد افزودنی نظیر كندگیر كننده‌ها یا كاهنده میزان آب، باعث بالا رفتن كارایی و عملكرد ماده حبابساز خواهد شد.

ـ میزان هوا ـ میزان هوا به شرایط آب و هوایی، دوره‌های یخ زدن و آب شدن، زمان رویارویی با مواد یخ‌زدا و نوع سازه بستگی خواهد داشت. میزان هوای توصیه شده، باید با مقادیر مندرج در جدول 5-4-2 مطابقت نماید، میزان حباب هوا با استاندارد ASTM-C185 ، ارزیابی و مشخص می‌شود.

 


پذیرش بتن، تواتر آزمونه‌برداری و آزمایش مقاومت

پذیرش بتن در كارگاه بر اساس نتایج آزمایش فشاری آزمونه‌های تهیه شده از بتن مصرفی صورت می‌پذیرد. دفعات آزمونه‌برداری از بتن باید به نحو یكنواختی در طول مدت تهیه و مصرف بتن توزیع شوند. آزمونه‌ها باید از محل نهایی مصرف برداشته شوند.

الف:  مقصود از هر آزمونه‌برداری از بتن، تهیه دو آزمونه از آن است كه آزمایش فشاری آنها در سن 28 روزه یا هر سن مقرر شده دیگری انجام می‌پذیرد و متوسط مقاومتهای فشاری به دست آمده به عنوان نتیجه نهایی آزمایش منظور می‌شود، برای ارزیابی كیفیت بتن قبل از موعد مقرر می‌توان یك آزمونه دیگر هم به منظور انجام آزمایش مقاومت فشاری تهیه كرد.

ب:   در صورتی كه حجم هر اختلاط بتن، بیشتر از یك مترمكعب باشد، تواتر آزمونه‌برداری باید به ترتیب زیر باشد:

       1-    برای دالها و دیوارها، یك آزمونه‌برداری از هر 30 مترمكعب بتن یا 150 مترمربع سطح.

       2-    برای تیرها و كلافها، در صورتی كه جدا از قطعات دیگر بتن‌ریزی می‌شوند، یك آزمونه‌برداری از هر 100 متر طول.

       3-    برای ستونها، یك آزمونه‌برداری از هر 50 متر طول.

پ:   در صورتی كه حجم هر اختلاط بتن كمتر از یك مترمكعب باشد، می‌توان مقادیر مذكور در 5-10-4-1- (ب) – 1، 2 و 3 را به همان نسبت تقلیل داد.

ت:   حداقل یك آزمونه‌برداری از هر رده بتن در هر روز الزامی است.

ث:   حداقل 6 آزمونه‌برداری از كل هر سازه الزامی است.

 

 


بررسی بتن‌های با مقاومت كم:

در صورتی كه كل حجم بتن ریخته شده در كارگاه، از 30 مترمكعب كمتر باشد، می‌توان از آزمونه‌برداری و آزمایش مقاومت صرف‌نظر كرد، مشروط بر آنكه به تشخیص دستگاه نظارت دلیلی برای رضایتبخش بودن كیفیت بتن موجود باشد.

در صورتی كه بر اساس آزمایشهای مقاومت آزمونه‌های عمل آمده در آزمایشگاه، مطابق زیر بند 5-10-4 معلوم شود كه بتن بر رده مورد‌نظر منطبق نیست و غیر قابل قبول است، باید تدابیری به شرح زیر برای حصول اطمینان از ظرفیت باربری سازه اتخاذ شود:

الف:  در صورتی كه با استفاده از تحلیل موجود سازه و بازبینی طراحی، بتوان ثابت كرد كه ظرفیت باربری سازه به ازای مقاومت بتن كمتر از مقدار پیش‌بینی شده هم قابل قبول است، نوع بتن از نظر تأمین مقاومت سازه قابل قبول تلقی می‌شود.

ب:   در صورتی كه شرط بند ”الف“ برآورده نشود، ولی با انجام تحلیل و طراحی مجدد بتوان ثابت كرد كه ظرفیت باربری تمامی قسمتهای سازه با فرض وجود بتن با مقاومت كمتر در قسمتهای احتمالی قابل قبول خواهد بود، نوع بتن از نظر تأمین مقاومت سازه قابل قبول تلقی می‌شود.

پ:   در صورتی كه شرایط بندهای ”الف“ و ”ب“ برآورده نشوند، لازم است روی مغزه‌های گرفته شده از بتن در قسمتهایی كه احتمال وجود بتن با مقاومت كمتر داده می‌شود، آزمایش به عمل آید. این آزمایشها باید با روش ”آزمایش مغزه‌های مته شده و تیرهای اره شده“ (د ت 625) مطابقت داشته باشند. برای قسمتهایی از سازه كه نتایج آزمایشهای آزمونه‌های عمل آمده در آزمایشگاه مربوط به آنها شرایط پذیرش بتن مذكور در بند 5-10-3-3- (ب) را برآورده نكند، باید سه مغزه تهیه و آزمایش شود.

 


جوشكاری آرماتور:

اتصال میلگردها از طریق جوشكاری با روش جوش نوك به نوك، خمیری یا جوش ذوبی با الكترود با دستور و موافقت قبلی دستگاه نظارت مجاز می‌باشد. در این خصوص رعایت ضوابط و مندرجات آیین‌نامه بتن ایران الزامی است و علاوه بر آن باید نكات زیر نیز مورد توجه قرار گیرد.

الف:  اتصال جوشی میلگرد سرد اصلاح شده جز با روشهای خاص مناسب و تحت كنترل دقیق، مجاز نمی‌باشد. در صورتی كه برای هر نوع فولاد، الكترود مخصوص و روش جوشكاری مناسب اختیار شود، می‌توان از روش اتصال جوش ذوبی استفاده نمود.

ب:   قبل از جوشكاری باید میلگردها را گرم نمود و جوشكاری توسط كارگران آزموده و مجرب انجام شود.

پ‌:   نوع جوش، مشخصات دستگاهها و تجهیزات جوشكاری باید به تأیید دستگاه نظارت برسد.
نمونه اسلایدهای داخل پاورپوینت:

1-بتن سنگین


2-سایرانواع بتن3-بررسی بتن های بامقاومت کم


4-مشخصات میلگردهای مصرفی دربتن مسلح5-ضوابط پذیرش میلگردها6-حداقل پوشش بتنی روی میلگردها7-نقشه قالب بندی8-رواداریها9-زمان قالب برداری
برچسب ها: بتن های ویژه ، انواع بتن های ویژه ، ویژگی بتن های ویژه ، معرفی بتن های ویژه ، خصوصیات بتن های ویژه ، نام بتن های ویژه ، نشریه 55سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ،

buy website name
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 06:26 ق.ظ
treatments ed men http://viagralim.us treatments ed men !
whoah this blog is excellent i like reading your articles. Keep up the great work! You recognize, many persons are searching round for this information, you could help them greatly.
manicure
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 09:44 ق.ظ
Hello friends, its fantastic post on the topic of educationand fully explained,
keep it up all the time.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 03:01 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to shoot
you an e-mail. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over
time.
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 08:54 ق.ظ
Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you may be a great author.I will
ensure that I bookmark your blog and will often come back down the road.
I want to encourage that you continue your great writing, have a nice weekend!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر